Διοικητικό Συμβούλιο

 Διοικητικό Συμβούλιο 

   ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟ Δ.Σ   ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ        ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Πρόεδρος ΣΠΥΡΙΔΗΣ Ιωάννης        6946773061
Αντιπρόεδρος ΚΥΡΟΥ Κωνσταντίνος        6972832428
Γενικός Γραμματέας ΤΟΤΟΝΙΔΗΣ Μηνας        6972404187
Ταμίας ΘΕΟΧΑΡΗΣ Κωνσταντίνος        6907645585
Ειδ. Γραμ. Οργανωτικού ΠΑΠΑΣ Δημήτριος        6981895376
Μέλος ΡΟΜΠΟΣ Θεόδωρος        6951216309
Μέλος ΣΟΝΙΔΗΣ Γρηγόριος        6942434099

 

Ελεγκτική Επιτροπή 

    ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ         
Πρόεδρος ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης
Γραμματέας ΜΩΥΣΙΔΟΥ  Ελένη
Μέλος ΜΠΕΖΑ  Αγάπη

 

Εκπρόσωπος  Συμβουλίου Μεταθέσεων Διεύθυνσης Αστυνομίας Καστοριάς

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ       
Τακτικό Μέλος ΛΕΜΟΝΙΩΤΗΣ Παναγιώτης
Αναπλ/κό Μέλος ΡΟΥΜΠΟΣ Παναγιώτης

 

Αντιπρόσωποι στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων

             ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                  
ΒΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Απόστολος
ΜΑΛΕΑΣ   Χρήστος
ΜΗΤΣΑΝΗΣ  Δήμος
ΝΑΤΣΗΣ  Θωμάς
ΠΙΠΕΡΗ Ευαγγελία