Διοικητικό Συμβούλιο

   ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟ Δ.Σ   ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ        ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Πρόεδρος ΣΠΥΡΙΔΗΣ Ιωάννης        6946773061
Αντιπρόεδρος ΒΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Απόστολος        6949980685
Γενικός Γραμματέας ΤΟΤΟΝΙΔΗΣ Μηνάς        6972404187
Ταμίας ΘΕΟΧΑΡΗΣ Κωνσταντίνος        6907645585
Ειδ. Γραμ. Οργανωτικού ΚΟΡΑΝΗ Αικατερίνη        6944597825
Μέλος ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ Μαγδαληνή        6934030779
Μέλος ΜΗΤΣΑΝΗΣ Δήμος        6981852437
  • Η Ελεγκτική επιτροπή ύστερα από τη συγκρότηση της  σε σώμα έχει ως εξής:
    ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ         ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Πρόεδρος ΜΠΕΖΑ Αγάπη           6934041671
Γραμματέας ΦΟΥΡΓΚΑΤΣΙΩΤΗ Όλγα           6983524553
Μέλος ΤΑΣΟΥΛΑΣ Ανδρέας           6949958199
  • Εκπρόσωπος  Συμβουλίου Μεταθέσεων Διεύθυνσης Αστυνομίας Καστοριάς.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ        ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Τακτικό Μέλος ΛΕΜΟΝΙΩΤΗΣ Παναγιώτης        6945751481
Αναπλ/κό Μέλος ΝΙΚΟΥ Μιχαήλ        6972247321
  • Αντιπρόσωποι στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων εξελέγησαν οι:
             ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                    ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΣΠΥΡΙΔΗΣ Ιωάννης  6946773061
ΤΟΤΟΝΙΔΗΣ Μηνάς 6972404187
ΠΙΠΕΡΗ Ευαγγελία  6907541248
ΒΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Απόστολος  6949980685
ΜΗΤΣΑΝΗΣ Δήμος  6981852437