Ανακριτικά Έντυπα

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ -ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ  ΣΕΙΡΑΣ Δ’

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ  ΘΕΜΑ
1.  Δ-1 Έκθεση αρχής.
2.  Δ-1α Διαβιβαστικό έκθεσης αρχής.
3.  Δ-2 Έκθεση προφορικής μήνυσης.
4.  Δ-2α Έκθεση ανάκλησης γενομένης έγκλησης και αποδοχής αυτής.
5.  Δ-2β Έκθεση εγχείρισης έγγραφης μήνυσης ή έγκλησης.
6.  Δ-2γ Έκθεση βεβαίωσης έγγραφης μήνυσης ή έγκλησης.
7.  Δ-2δ Έκθεση παραίτησης από την άσκηση του δικαιώματος υποβολής έγκλησης.
8.  Δ-2ε Έκθεση εγχείρισης έγγραφης μήνυσης ή έγκλησης από πληρεξούσιο.
9.  Δ-2στ Έκθεση Προφορικής Μήνυσης μηνυτή που αγνοεί την Ελληνική γλώσσα.
10.  Δ-3 Έκθεση σύλληψης και βεβαίωσης πλημμελήματος επ αυτοφώρω.
11.  Δ-4 Έκθεση σύλληψης.
12.  Δ-4α Έκθεση σύλληψης φυγόποινου.
13.  Δ-4β Έκθεση σύλληψης αυθορμήτου παρουσιάσεως
14.  Δ-5 Έκθεση ένορκης εξέτασης μάρτυρα (Κ.Π.Δ.)
15.  Δ-5α Έκθεση ένορκης συμπληρωματικής εξέτασης μάρτυρα.
16.  Δ-5β Έκθεση ένορκης εξέτασης μάρτυρα (αστυνομικού)
17.  Δ-5γ Έκθεση ένορκης εξέτασης κληρικού
18.  Δ-5δ Έκθεση ένορκης εξέτασης Οθωμανίδας
19.  Δ-5ε Έκθεση ένορκης εξέτασης Ισραηλίτη
20.  Δ-6 Έκθεση εξέτασης μάρτυρα (Κ.Π.Δ.) (χωρίς Όρκο).
21.  Δ-7 Έκθεση εξέτασης μάρτυρα με διερμηνέα (Κ.Π.Δ.)
22.  Δ-8 Έκθεση εξέτασης μάρτυρα κατ’ αντιπαράσταση (Κ.Π.Δ.)
23.  Δ-9 Έκθεση εξέτασης κατηγορουμένου (Κ.Π.Δ.).
24.  Δ-9α Έκθεση εξέτασης κατηγορουμένου όταν χορηγείται προθεσμία κ.λ.π. προς απολογία (Κ.Π.Δ.).
25.  Δ-9β Έκθεση εξέτασης κατηγορουμένου μετά τη λήξη προθεσμίας κ.λ.π. για απολογία (Κ.Π.Δ.).
26.  Δ-9β1 Έκθεση εξέτασης κατηγορουμένου (μετά τη λήξη της αρχικής 48ωρης προθεσμίας)
27.  Έκθεση εξέτασης κατηγορουμένου (μετά τη λήξη της δεύτερης 48ωρης προθεσμίας)
28.  Έκθεση συμπληρωματικής εξέτασης κατηγορουμένου.
29.  Έκθεση γνωστοποίησης δικαιωμάτων κατηγορουμένου.
30.  Δ-9γ Δελτίο στοιχείων ταυτότητας κατηγορουμένου.
31.  Δ-10 Έκθεση εξέτασης κατηγορουμένου με διερμηνέα (Κ.Π.Δ.)
32.  Δ-10α Έκθεση εξέτασης κατηγορουμένου με διερμηνέα όταν χορηγείται προθεσμία κ.λ.π. προς απολογία (Κ.Π.Δ.).
33.  Δ-10β Έκθεση εξέτασης κατηγορουμένου με διερμηνέα και μετά από 48ωρη προθεσμία (Κ.Π.Δ.).
34.  Δ-10γ Έκθεση εξέτασης κατηγορουμένου κατ’ αναπαράσταση (Κ.Π.Δ.).
35.  Δ-11 Έκθεση διορισμού πραγματογνώμονα.
36.  Δ-11α Έκθεση διορισμού διερμηνέα.
37.  Δ-11β Έκθεση ορκοδοσίας πραγματογνώμονα.
38.  Δ-11γ Έκθεση ορκοδοσίας διερμηνέα.
39.  Δ-12 Αποδεικτικό επίδοσης (άγνωστης διαμονής) και βεβαίωση τοιχοκόλλησης
40.  Δ-13 Κλήση μάρτυρα από δημόσιο κατήγορο.
41.  Δ-14 Κατηγορητήριο.
42.  Δ-15 Κλητήριο θέσπισμα.
43.  Δ-15α Κλητήριο θέσπισμα – κατηγορητήριο.
44.  Δ-16 Αποδεικτικό επίδοσης κλήσης.
45.  Δ-17 Αποδεικτικό επίδοσης (κλητηρίου θεσπίσματος).
46.  Δ-18 Διαβιβαστικό δικογράφων δημοσίου κατηγόρου.
47.  Δ-19 Διαβιβαστικό ερήμην απόφασης Πταισματοδικείου από δημόσιο κατήγορο.
48.  Δ-20 Πρόσκληση πολίτη σε κατάστημα της Ελληνικής Αστυνομίας.
49.  Αποδεικτικό κοινοποίησης και αποδεικτικό επίδοσης.
50.  Δ-21 Έκθεση αυτοψίας (Κ.Π.Δ.).
51.  Δ-22 Έκθεση κατάσχεσης (Κ.Π.Δ.).
52.  Δ-23 Έκθεση σωματικής έρευνας (Κ.Π.Δ.).
53.  Δ-24 Έκθεση παραδόσεως και κατασχέσεως (Κ.Π.Δ.).
54.  Δ-25 Έκθεση απόδοσης κατασχεθέντων (Κ.Π.Δ.).
55.  Δ-26 Έκθεση κατάσχεσης και μεσεγγύησης (Κ.Π.Δ.)
56.  Δ-27 Πρόσκληση – Διάθεση δικαστικού εκπροσώπου για διενέργεια έρευνας σε κατοικία.
57.  Δ-28 Έκθεση έρευνας σε κατοικία και κατάσχεσης κατά την ημέρα με τη συναίνεση του ενοίκου (Κ.Π.Δ.).
58.  Δ-28α Έκθεση έρευνας σε κατοικία και κατάσχεσης κατά τη νύχτα με τη συναίνεση του ενοίκου (Κ.Π.Δ.).
59.  Δ-28β Έκθεση έρευνας σε κατοικία και κατάσχεσης κατά την ημέρα με την πρόσληψη κλειθροποιού και γείτονα (Κ.Π.Δ.).
60.  Δ-28γ Έκθεση έρευνας σε κατοικία και κατάσχεσης κατά τη νύχτα με την πρόσληψη κλειθροποιού και γείτονα (Κ.Π.Δ.).
61. Δ-32 Έκθεση προστατευτικής φύλαξης προσώπου. (Άρθρο 118 π.δ. 141/91 Φ.Ε.Κ. Α΄-58)
62. Έκθεση αυτοψίας – ερεύνης και κατασχέσεως
63. Έκθεση ερεύνης τροχοφόρου μεταφορικού μέσου – σωματικής έρευνας οδηγού και κατασχέσεως.
64. Έκθεση ερεύνης τροχοφόρου μεταφορικού μέσου και κατασχέσεως.
65. Έκθεση σωματικής έρευνας – κατασχέσεως και παραδόσεως κατασχεθέντων.
66. Έκθεση αναγνώρισης δράστου.
67. Έκθεση σωματικής έρευνας σε άνδρα και κατασχέσεως.
68. Έκθεση σωματικής έρευνας σε γυναίκα και κατασχέσεως.
69. Έκθεση ανεύρεσης και απόδοσης αυτοκινήτου.

 

Μπορείτε να κατεβάσετε τα ανακριτικά έντυπα από εδώ.