Θέσεις νεοπροαχθέντων Αρχιφυλάκων έτους 2017

Αθήνα 10 Ιουλίου 2017
Αριθ. Πρωτ: 301/4/10

Προς: Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε πίνακα στον οποίο εμφαίνονται οι θέσεις στις οποίες θα τοποθετηθούν οι νεοπροαχθέντες Αρχιφύλακες έτους 2017 και παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και την ενημέρωση ενδιαφερομένων μελών σας.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O Πρόεδρος                          Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος      ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *