Πέρασαν 26 μέρες και ακόμα να δοθεί λύση στο μείζον οικονομικό πρόβλημα των Δοκίμων Αστυφυλάκων

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2017
Αρ. Πρωτ.: 314/1/17-α

Προς: Τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών

κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ

Κοιν.:

1) Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας

Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ

2) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

Θέμα: «Μη χορήγηση επιδομάτων κατά την πρακτική εκπαίδευση των Δοκίμων

Αστυφυλάκων Γ΄ εκπαιδευτικής περιόδου (εκπαιδευτική σειρά 2015-2017)»

Κύριε Υπουργέ,

Σήμερα το απόγευμα, σε όλο το αστυνομικό προσωπικό που υπηρετεί στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους οι τακτικές αποδοχές μηνός Ιουλίου 2017 και οι έκτακτες μηνός Μαΐου 2017, προκειμένου να καλύψουν τις ατομικές – οικογενειακές τους υποχρεώσεις. Εξαιρούνται όμως δυστυχώς οι συνάδελφοί μας Δόκιμοι Αστυφύλακες, στους οποίους ναι μεν θα πιστωθούν οι εν λόγω τακτικές αποδοχές, ύψους 150,00 € περίπου, αλλά όχι οι προαναφερόμενες έκτακτες, με αποτέλεσμα να αδυνατούν να καλύψουν τις στοιχειώδεις ανάγκες τους, αφού πλέον, όπως γνωρίζετε, δε διαμένουν ούτε σιτίζονται εντός της Σχολής τους, καθώς πραγματοποιούν την πρακτική τους εκπαίδευση στις Υπηρεσίες του Σώματος.

Μολονότι η Ομοσπονδία μας, στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου, ανέδειξε, με την υπ’ αριθ. 314/1/17 από 30-05-2017 ανακοίνωσή της, το παραπάνω οικονομικό πρόβλημα των συναδέλφων μας και εν συνεχεία την 13-06-2017 υπήρξε συνάντηση και ενδελεχής ενημέρωση από τον Αρχηγό του Σώματος για το περιεχόμενο μιας προτεινόμενης ρύθμισης και το στάδιο επεξεργασίας στο οποίο βρισκόταν αυτή, σήμερα, είκοσι έξι (26) ημέρες μετά από την ανάδειξη του εν λόγω ζητήματος, δυστυχώς η υπόθεση εκκρεμεί στο Υπουργείο Οικονομικών, σε ένα Υπουργείο δηλαδή, που αντί να δίνει λύσεις, διαιωνίζει τα προβλήματα των συναδέλφων.

Κύριε Υπουργέ,

Επειδή, το οικονομικό πρόβλημα των Δοκίμων Αστυφυλάκων, δεν είναι απλό, αλλά έχει σύνθετες προεκτάσεις που αγγίζουν, τόσο την Υπηρεσία, όσο και την Κοινωνία.

Επειδή, δεν μπορούμε να αναμένουμε πότε και αν το Υπουργείο Οικονομικών θα υπογράψει την ως άνω ρύθμιση.

Παρακαλούμε όπως, άμεσα αποδεσμευτούν οι συνάδελφοι Δόκιμοι Αστυφύλακες από τις Υπηρεσίες που σήμερα πραγματοποιούν την πρακτική τους εκπαίδευση και υπάρξει μέριμνα για συνέχιση αυτής, είτε σε Υπηρεσίες που είναι πλησίον της Σχολής τους είτε σε περιοχές που διαθέτουν οι ίδιοι ή οι οικογένειές τους κατάλυμα με εξασφαλισμένη διατροφή, ώστε να μπορούν να επιβιώσουν. Παράλληλα, να υπάρξει μέριμνα για ενίσχυση με ανθρώπινο δυναμικό των Υπηρεσιών που τους απασχολούν σήμερα, αφού δε θα διαθέτουν πλέον το απαιτούμενο αστυνομικό προσωπικό.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O Πρόεδρος                          Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος      ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *