Η Κυβέρνηση θέτει σε δεύτερη μοίρα την αλληλεγγύη της

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2017
Αρ. Πρωτ.: 200/4/253

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Χθες, 12-07-2017, το Υπουργείο Εσωτερικών κατέθεσε για επεξεργασία στη αρμόδια Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων σχέδιο νόμου με τίτλο: «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.). Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α.. Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας. Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις».

Στο ως άνω σχέδιο νόμου, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται και διατάξεις που αφορούν τον εργασιακό μας χώρο. Συγκεκριμένα, το άρθρο 137 ρυθμίζει τη μεταφορά του ειδικού λογαριασμού του ν.826/1978 από το ΕΤΕΑΕΠ στο ΤΕΑΠΑΣΑ και το άρθρο 138 τις κρατήσεις για την ονομασία του Δόκιμου Αστυφύλακα σε Αστυφύλακα και Δόκιμου Αξιωματικού σε Υπαστυνόμο Β.

Αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 138, οφείλουμε να υπενθυμίσουμε ότι, η Ομοσπονδία μας, με το υπ’ αριθ. 506/1/46γ από 09-12-2016 έγγραφό της προς την Πολιτική Ηγεσία του Σώματος και κατόπιν του υπ’ αριθ. 103 από 08-12-2016 εγγράφου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά, ανέδειξε το μείζον πρόβλημα των κρατήσεων των νέων συναδέλφων μας και πρότεινε λύσεις, οι οποίες υιοθετήθηκαν πλήρως από τον κ. Υπουργό.

Σε ό,τι αφορά όμως τις διατάξεις του άρθρου 137, δυστυχώς, μετά από δυο (2) έτη διαρκών παρεμβάσεών μας προς τα αρμόδια Υπουργεία, με στόχο τη διασφάλιση του ειδικού λογαριασμού του ν.826/1978, μέσω της μεταφοράς του από το ΕΤΕΑΕΠ στο ΤΕΑΠΑΣΑ, η Κυβέρνηση δεν έλαβε υπόψη της τις εμπεριστατωμένες προτάσεις, τόσο του συνδικαλιστικού μας κινήματος, όσο και του ίδιου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΑΠΑΣΑ και προώθησε νομοθετική ρύθμιση, με την οποία καταργεί την υπόστασή του και συνεπώς τον ερανικό χαρακτήρα του λογαριασμού.

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας, κ. Γρηγόριος ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, μετά τη χθεσινή άφιξη του Αναπλ. Υπουργού Εσωτερικών, κ. Νικολάου ΤΟΣΚΑ από τη Θεσσαλονίκη, επισκέφτηκε αυτόν στο γραφείο του, προκειμένου να του εκφράσει την απόλυτη αντίθεση του συνδικαλιστικού μας κινήματος με το περιεχόμενο της προωθούμενης τροπολογίας και να ζητήσει συνάντηση μαζί του για να συζητηθούν εκ νέου οι απόψεις μας.

Ανταποκρινόμενος άμεσα ο κ. Υπουργός στην παραπάνω πρόταση, σήμερα, πρωινές ώρες, δέχτηκε αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας μας στο γραφείο του, η οποία κατέθεσε για μια ακόμη φορά τις θέσεις της και ανέλυσε τη σκοπιμότητα περαιτέρω ύπαρξης – λειτουργίας του εν λόγω λογαριασμού, καθόσον αυτός θεσμοθετήθηκε το 1978 και έκτοτε υφίσταται για να καλύπτει τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των αναξιοπαθούντων συναδέλφων, χωρίς να επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Παράλληλα, τον ευχαρίστησε για την υιοθέτηση των απόψεων της Ομοσπονδίας μας στο πρόβλημα των κρατήσεων που έχουν οι νέοι συνάδελφοί μας και της άμεσης επίλυσής του, μέσω του άρθρου 138 στο ως άνω σχεδίου νόμου.

Από την πλευρά του, ο κ. Υπουργός, αφού αφουγκράστηκε με προσοχή τα επιχειρήματά μας για τη μη κατάργηση της λειτουργίας του ειδικού λογαριασμού και αλληλοεπιδρώντας θετικά με τις προτάσεις μας, ζήτησε χρόνο για να τις επεξεργαστεί περαιτέρω και σύντομα θα μας γνωρίσει τις τελικές του προθέσεις.

Είναι προφανές ότι όσοι υποστηρίζουν την απαράδεκτη αυτή ρύθμιση, θέτουν σε δεύτερη μοίρα την αλληλεγγύη τους σε αυτούς που είτε αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας είτε έχουν απώλειες οικείων προσώπων, ιδίως δε στο ασφυκτικό οικονομικό – κοινωνικό πλαίσιο που βιώνουμε τα τελευταία μνημονιακά έτη.

Η Ομοσπονδία μας, μέσω του θεσμικού της ρόλου, διαβεβαιώνει την προαναφερόμενη κατηγορία συναδέλφων, ότι είναι ταγμένη να μην τους αφήσει μόνους!! Συνεχίζουμε τον αγώνα μας, προκειμένου να μη σταματήσει η καταβολή των βοηθημάτων του ερανικού μας λογαριασμού σε όσους συναδέλφους μας το έχουν πραγματικά ανάγκη!!

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O Πρόεδρος                          Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος      ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *