Διατηρείται η αυτοτέλεια του Ειδικού Λογαριασμού του ν.826/1978

 

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2017
Αρ. Πρωτ.: 200/4/254

Προς: Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι ο αγώνας που δώσαμε για την διασφάλιση του Ειδικού Λογαριασμού του ν.826/1978 είχε αίσιο αποτέλεσμα, καθώς η Κυβέρνηση έλαβε υπόψη της τις εύλογες διαμαρτυρίες μας και έκανε αποδεκτό το αίτημά μας όπως αυτό διατυπώθηκε τόσο στα σχετικά έγγραφά μας προς τα αρμόδια υπουργεία (τα υπ’ αριθ. 506/1/46γ από 09-12-2016, 200/4/253 από 14-07-2017, 200/4/252 από 10-07-2017 και το υπ’ αριθ. 103 από 08-12-2016 έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά) όσο και κατά την ακρόαση φορέων στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, της Βουλής, στο πλαίσιο της συζήτησης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.). Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α.. Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας. Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις».

Το νομοσχέδιο εισάγεται προς ψήφιση αύριο, και στο επίμαχο άρθρο 139, διατηρούνται μόνο οι παράγραφοι 1 και 2, ενώ αποσύρονται οι παράγραφοι 3-7 κατόπιν αποδοχής του σχετικού αιτήματός μας.

Η κυβέρνηση έλαβε υπόψη της το δίκαιο αίτημά μας προκειμένου να μην καταργηθεί η αυτοτέλεια του Ειδικού Λογαριασμού και να συνεχιστεί απρόσκοπτα η καταβολή του βοηθήματος στους συναδέλφους που πραγματικά το έχουν ανάγκη και μάλιστα χωρίς να επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, αφού ο Λογαριασμός αυτός τροφοδοτείται από τις εισφορές των αστυνομικών και η διαχείρισή του διέπεται από πνεύμα αλληλεγγύης και αλτρουισμού.

Αυτήν την αναγκαιότητα που πήγε να καταργηθεί, προβάλλαμε ως Ομοσπονδία και η Κυβέρνηση αφουγκράστηκε και αναγνώρισε τελικά το δίκαιο του αιτήματός μας, μη απεμπολώντας τα χαρακτηριστικά της αλληλεγγύης και της αλληλοβοήθειας που οφείλουμε όλοι να επιδεικνύουμε ιδίως σε περίοδο οικονομικής κρίσης και παρατεταμένης λιτότητας.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O Πρόεδρος                          Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος      ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *