Κατάθεση τροπολογίας για τις ημερήσιες αποζημιώσεις των συναδέλφων μας που μετακινούνται στο εξωτερικό

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2017
Αρ. Πρωτ.: 503/7/1-γ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Προς: Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια του υπ’ αριθ. 503/7/1-α από 26-06-2017 εγγράφου της Ομοσπονδίας μας, των υπ’ αριθ. 041/23-06-2017 και 049/24-07-2017 εγγράφων της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά και τις συνεχείς επαφές που είχαμε ακολούθως με την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία, υποβάλαμε χθες, 25-07-2017, πρόταση προς το Υπουργείο μας (με αιτιολογική έκθεση και κοστολόγηση της σχετικής δαπάνης), για την κατάθεση τροπολογίας σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, που έχει εισαχθεί στη Βουλή των Ελλήνων και σύντομα θα συζητηθεί, αναφορικά με τις ημερήσιες αποζημιώσεις των συναδέλφων της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής που μετακινούνται στο εξωτερικό, στο πλαίσιο επιστροφής – απέλασης των αλλοδαπών.

Η διάταξη έχει ως ακολούθως:

Να προστεθεί στην παράγραφο 3.Α του άρθρου 17 της υποπαραγράφου Δ.9 «Δαπάνες μετακινουμένων εντός και εκτός της επικράτειας» του ν.4336/2015 (Α-94) περίπτωση γ. ως εξής: «Σε περίπτωση αυθημερόν μετάβασης και επιστροφής από την Ελλάδα στο εξωτερικό για επιστροφές και απελάσεις αλλοδαπών.».

Με τη ψήφιση της τροπολογίας αυτής, ευελπιστούμε, εντός πάντοτε του διεκδικητικού πλαισίου δράσης που αναπτύσσει η Ομοσπονδία μας και όπως οι περιστάσεις το επιτάσσουν κάθε φορά, στη άμεση επίλυση του προβλήματος των συναδέλφων μας που εκτελούν της ως άνω ειδική αποστολή και ειδικότερα στη χορήγηση ολόκληρης (100%) της δικαιούμενης αποζημίωσης.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O Πρόεδρος                          Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος      ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *