Υποχρέωση Ηλεκτρονικής υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2017
Αρ. Πρωτ.: 305/6/10

Προς:

Τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ

Κοιν.:

1) Υπουργό Οικονομικών κ. Ευκλείδη ΤΣΑΚΑΛΩΤΟ

2) Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Σταύρο ΚΟΝΤΟΝΗ

3) Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ

4) Προϊστάμενο Επιτελείου Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ

5) Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Ελληνικής Αστυνομίας.

6) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

Θέμα: «Υποχρέωση Ηλεκτρονικής υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων»

Κύριε Υπουργέ,

Η Ομοσπονδία μας, εγκαίρως είχε υποβάλλει με το υπ’ αριθ. 305/6/7 από 11/08/2016 έγγραφό της (επισυνάπτεται), τις αιτιάσεις της σχετικά με την υποχρέωση της ηλεκτρονικής υποβολής της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων (ν.3213/2003) & (ν.4281/2014). Οι αιτιάσεις αυτές, εγείρονταν με δεδομένο αυτού της αντικειμενικής δυσκολίας που θα προέκυπτε, καθόσον ένα μεγάλο ποσοστό των συναδέλφων μας δεν ήταν εξοικειωμένοι με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδικότερα του πληροφοριακού συστήματος «ΠΟΘΕΝ», ζητώντας για τους λόγους αυτούς και παράταση της υποβολής για τη χρήση του έτους 2015, με το υπ’ αριθ. 305/6/8 από 09/01/2017 κοινό έγγραφό τους όλες οι Ομοσπονδίες των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας.

 

Μάλιστα, είχαμε προβάλλει την πρόταση και της παράλληλης – χειρόγραφης υποβολής της δήλωσης «πόθεν έσχες», σε συνάρτηση πάντοτε με αυτή της ηλεκτρονικής, προκειμένου να υπάρξει αντιπαραβολή των δηλώσεων και κατ’ επέκταση αποφυγή άσκοπων μελλοντικών ποινικών και πειθαρχικών διώξεων, όπερ και εγένετο!!

Κύριε Υπουργέ,

Η Ομοσπονδία μας, σήμερα, δυστυχώς δικαιώνεται για αυτές τις εύλογες εκπεφρασμένες ανησυχίες της, καθώς γίνεται αποδέκτης οχλήσεων και παραπόνων από το σύνολο των Πρωτοβαθμίων Οργανώσεών της, με την επιφύλαξη πάντοτε ότι τα τυχόν λάθη που έχουν εντοπισθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές δεν εμπίπτουν σε δόλο ή πρόθεση του υπόχρεου, παρά μόνο σε αιτιολογημένη άγνοια της ηλεκτρονικής υποβολής που κατατέθηκε με αυτό τον τρόπο για πρώτη φορά.

Κύριε Υπουργέ,

Ύστερα από τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως, άμεσα, υπάρξει θεσμική παρέμβασή σας, ώστε να εξομαλυνθεί το ανακύπτον ζήτημα με τις προαναφερόμενες δηλώσεις των συναδέλφων μας.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O Πρόεδρος                          Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος      ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *