Παρέμβαση της ΠΟΑΣΥ για την εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Υγείας και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας

poasy4
Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2017
Αρ. Πρωτ.: 100/1/11

Προς: Την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα Έφη Αχτσιόγλου

Κοιν.: Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο Τόσκα

Κυρία Υπουργέ,

Με την Υπ. Αριθ. Οικ. 48416/2564 «Έγκριση Εθνικής Στρατηγικής για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία για τα έτη 2016-2020» ΦΕΚ Β’ 3757/25.10.2017, επιχειρείται η ενεργοποίηση των αρμοδίων φορέων της πολιτείας για την ουσιαστική λήψη μέτρων πρόληψης και προστασίας των εργαζομένων από τις επαγγελματικές ασθένειες και τους κινδύνους στο χώρο εργασίας, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα.

Μάλιστα, στην ως άνω Υπουργική Απόφαση, αναφέρεται με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι:

«Στον Δημόσιο Τομέα, αν εξαιρεθούν οι περισσότεροι Δήμοι και οι παλιές ΔΕΚΟ, η Νομοθεσία για την Υγεία και Ασφάλεια της εργασίας αγνοείται. Το ίδιο το Υπουργείο Εργασίας, όπως και το σύνολο σχεδόν των Υπουργείων δεν διαθέτουν καμία υποδομή για την παροχή υπηρεσιών Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας στους/στις εργαζομένους/ες τους. Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο είναι κατακερματισμένο, ανεπαρκές, με υποστελεχωμένες τις ελάχιστες δομές του, ουσιαστικά ανύπαρκτο».

Για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, προτείνεται η ενεργοποίηση ενός ολοκληρωμένου Εθνικού Συστήματος Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΕΣυστΥΑΕ) που θα λειτουργεί πάνω σε τρείς βασικούς πυλώνες {α) παραγωγή πολιτικών, νομοθεσίας και κανόνων λειτουργίας, β) δημιουργία υποστηρικτικών δομών και γ) ελεγκτικοί μηχανισμοί}.

Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη την παραδοχή σας ότι στα αρμόδια Υπουργεία Εργασίας, Υγείας, Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Παιδείας, αλλά και στην πλειοψηφία των οργανισμών και φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, δεν υπάρχουν οι αναγκαίες υποστηρικτικές δομές για την εφαρμογή των προβλεπομένων τόσο από την ευρωπαϊκή νομοθεσία όσο και από την ελληνική για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος στο χώρο εργασίας των εργαζομένων, ως εκπρόσωποι της αντιπροσωπευτικότερης δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας,

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ το άμεσο ενδιαφέρον μας και

ΔΙΑΤΡΑΝΩΝΟΥΜΕ τη βούλησή μας για στενή συμμετοχή και συνεισφορά στην εφαρμογή των νέων κατευθύνσεων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΕΣυστΥΑΕ), ειδικά για το χώρο της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου ως γνωστόν εκκρεμεί όχι μόνο η ουσιαστική εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος 45/2008 «Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας (ΦΕΚ A 73/30.4.2008), αλλά και αυτή καθ’ αυτή η θεσμοθέτηση της επικινδυνότητας της εργασίας του αστυνομικού, λόγω των υψηλών επαγγελματικών κινδύνων και λοιπών δυσμενών παραγόντων εργασίας.

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη την εκπεφρασμένη σας απόφαση ότι προτίθεσθε να συνεργασθείτε και με τους συνδικαλιστικούς φορείς για να τύχει υλοποίησης η πολιτική σας, αιτούμαστε άμεσης ενημέρωσης για τις δράσεις που σχεδιάζετε ειδικότερα για τον πολύπαθο χώρο της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου το έλλειμμα όσον αφορά την πρόληψη των παντοειδών κινδύνων που απειλούν τη ζωή των συναδέλφων μας, είναι κραυγαλέα αδιαμφισβήτητο.

Με την ελπίδα, ότι οι τελευταίες εξαγγελίες σας σηματοδοτούν πραγματικά μια περίοδο λήψης μέτρων ουσιαστικής θωράκισης των εργαζομένων, διεκδικούμε την αυτονόητη παρέμβασή σας για τα καθ’ ημάς, αφενός με την έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών και εγκυκλίων αφετέρου δε με την υποστήριξη του όλου εγχειρήματος με τους αναγκαίους χρηματοδοτικούς πόρους, από το εύρος των οποίων θα κριθεί εν πολλοίς και η αποτελεσματικότητα της όποιας προσπάθειας όλων μας για τη μείωση –αν όχι για την εξάλειψη – των θυμάτων εν ώρα υπηρεσίας και ένεκα ταύτης.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *