Πλήρης ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Μ.Τ.Π.Υ.

poasy4

Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2017
Αρ. Πρωτ.: 510/1/1α

Τις πρωινές ώρες της 17ης Νοεμβρίου 2017, αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας μας, με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Γραμματείας, κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ, συναντήθηκε στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), μετά από αίτημά μας, με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΜΤΠΥ, κ. Ηλία ΜΠΑΡΔΑ, προκειμένου να ενημερωθούμε για την οικονομική κατάσταση του Ταμείου και να ανταλλάξουμε απόψεις σε θέματα που αφορούν τους μετόχους – μερισματούχους συναδέλφους μας.

510-1-1a

Από την πλευρά μας, αφού ευχαριστήσαμε τον Πρόεδρο του Ταμείου για την άμεση ανταπόκρισή του στο αίτημά μας, του ζητήσαμε να μας γνωρίσει αναλυτικά την πορεία εσόδων και εξόδων του Φορέα, τις τρέχουσες, αλλά και μελλοντικές επενδύσεις του, καθώς και το ύψος που κυμαίνεται σήμερα το μέρισμα. Επίσης, εκφράσαμε την αντίθεσή μας στην κατάργηση (από 01-01-2015) της κράτησης του 3% επί των προμηθειών του Δημοσίου υπέρ του ΜΤΠΥ, αφού τα ποσά αυτά δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, όπως και εν γένει το Ταμείο, διότι τα έσοδά του είναι από τις εισφορές μόνο των μετόχων και τις αποδόσεις των επενδύσεων. Τέλος, του ζητήσαμε να μας ενημερώσει για τις νέες κρατήσεις των μετόχων που θα λάβουν χώρα αναδρομικά από την 01-01-2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4488/2017 και εξ αφορμής αυτού, υποβάλαμε το αίτημα να υπάρχουν αρκετές δόσεις ώστε να εξυπηρετηθούν οι συνάδελφοί μας, αλλά και να θεσμοθετηθεί η εκπροσώπησή μας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου, προκειμένου ως εργαζόμενοι αστυνομικοί, να υπερασπιζόμαστε άμεσα και δημοκρατικά, τα συμφέροντά μας.

Ο Πρόεδρος του Ταμείου, από την πλευρά του, ανέπτυξε ποια είναι σήμερα η κατάσταση του Φορέα, κάνοντας εκτενή αναφορά στα οικονομικά δεδομένα για το χρονικό διάστημα που αφορά τη θητεία του και τονίζοντας ότι αυτό, μετά από τις αλληλεπιδράσεις που είχε η οικονομική κρίση στο ΜΤΠΥ, σήμερα, είναι βιώσιμο και πλεονασματικό. Βέβαια, για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, άλλαξε άρδην, το τελευταίο χρονικό διάστημα, η πολιτική και το πλαίσιο λειτουργίας του Ταμείου. Ειδικότερα, αναβαθμίστηκε ηλεκτρονικά το πληροφοριακό σύστημά του, με αποτέλεσμα να εξεταστούν οι εκκρεμείς αιτήσεις, να δοθούν στους δικαιούχους μερίσματα συνολικού ύψους 85 εκατ. ευρώ περίπου και να χορηγούνται αυτά, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου, χωρίς καθυστερήσεις. Επίσης, αναζητήθηκαν ανείσπρακτα έσοδα από την κράτηση του 3% επί των εργολαβικών έργων που έλαβαν χώρα από τις Περιφέρειες το χρονικό διάστημα από 2002 έως 2014, ύψους 46 εκατ. ευρώ περίπου. Η εν λόγω υπόθεση βρίσκεται στη δικαιοσύνη και αναμένεται να εκδικαστεί το επόμενο έτος. Επίσης, αναζητήθηκαν οφειλές μέσω των ΔΟΥ, ύψους 25 εκατ. ευρώ περίπου, ενώ στα τέλη του προηγούμενου μήνα, υπεγράφη απόφαση από τον Υπουργό Οικονομικών για τη σύσταση επιτροπής που έχει ως αντικείμενο την επαλήθευση ή μη του εν λόγω ποσού, με απώτερο σκοπό την είσπραξη αυτού από το Ταμείο μας. Στο θέμα των κρατήσεων, μας ενημέρωσε ότι, η απόφαση της αύξησης κατά 0,5% από 01-01-2017, είναι αποτέλεσμα ενεργειών της Πολιτείας και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΜΤΠΥ έλαβε απόφαση για δύο (2) δόσεις στα αναδρομικά. Αναφορικά με την ακίνητη περιουσία του Ταμείου, μας γνώρισε ότι τα περισσότερα ακίνητα είναι νοικιασμένα και στόχος εντός του επόμενου έτους είναι να μη μείνει αναξιοποίητο κανένα ακίνητο. Το τρέχον μηνιαίο καταβαλλόμενο μέρισμα, μας ενημέρωσε ότι ανέρχεται πλέον στα 100,00 € κατά μέσο όρο και ότι θα παραμείνει το ίδιο και το επόμενο έτος, λέγοντας ότι επιθυμία του είναι να αυξηθεί στο μέλλον, παράλληλα δε, να δημιουργηθεί αποθεματικό για τις επόμενες γενιές. Τέλος, μας γνώρισε ότι ρυθμίζονται τα προβλήματα που ανέκυψαν με παλαιότερα δάνεια και από το επόμενο έτος, αρχικώς πιλοτικά, μέσω της νέας μηχανογράφησης και ενός νέου πλαισίου, να επαναχορηγούνται αυτά αμεσότερα, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι μέτοχοί του. Σχετικά δε με τα αιτήματά μας για την επαναφορά της κράτησης του 3%, όσο και για την εκπροσώπησή μας στο Διοικητικό Συμβούλιο, τάχθηκε υπέρ, αλλά η υλοποίηση αυτών εξαρτάται, όπως μας τόνισε, από το αρμόδιο Υπουργείο.

Η Ομοσπονδία μας έχοντας ολοκληρωμένη εικόνα για τα δεδομένα και αυτού του Ταμείου, λαμβάνει υπόψη της τις δεσμεύσεις της διοίκησής του και συνεχίζει να παρακολουθεί την πορεία σταθεροποίησής του, καθόσον οι παροχές δεν αποτελούν «δωρεές» αλλά είναι καταστατικές – συμβατικές του υποχρεώσεις.

Διαβεβαιώνουμε τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες ότι τα χρήματα που παρακρατούνται υπέρ του Ταμείου αυτού, δεν θα επιτρέψουμε να κατασπαταληθούν στο βωμό οποιονδήποτε σκοπιμοτήτων.

Με ενημέρωση, αγωνιστική διάθεση και καλή προαίρεση, υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα του Έλληνα Αστυνομικού όταν και όπου αυτά διακυβεύονται.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *