Θέλουμε διαφάνεια και αξιοκρατία

shmata poasy-poaxia
Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2018
Αρ. Πρωτ.: 300/4/18

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την ολοκλήρωση των ετήσιων τακτικών κρίσεων των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας -διαδικασία που συνέπεσε με την υπογραφή και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Α.Φ. 11) του Π.Δ. 6/2018 Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού-, οι Ομοσπονδίες μας επισημαίνουν ότι και οι φετινές κρίσεις έγιναν με το ισχύον παρωχημένο σύστημα κρίσεων με αποτέλεσμα για άλλη μια φορά να αποτελεί ζητούμενο η πάταξη φαινομένων αναξιοκρατίας, κομματικών και άλλων παρεμβάσεων που ανέκαθεν βραχυκύκλωναν και απονεύρωναν την αποτελεσματική λειτουργία της Ελληνικής Αστυνομίας.

Με δεδομένο, επομένως, το κυρίαρχο αυτό αίτημα του συνδικαλιστικού μας κινήματος, οι διατάξεις του νέου Π.Δ. απέχουν παρασάγγας από την πάγια θέση μας για ένα σύστημα αξιοκρατικό, αμερόληπτο και διαφανές, τέτοιο που θα επιβραβεύει τους άριστους και ικανούς, ενώ ταυτόχρονα θα συμβάλει στη βελτίωση όσων εμφανίζουν έλλειμμα διοίκησης και περιορισμένες ικανότητες στα υπηρεσιακά τους καθήκοντα.

Προϋπόθεση όλων αυτών είναι η οριοθέτηση του καθηκοντολογίου όλου ανεξαιρέτως του αστυνομικού προσωπικού, η σαφής πρόβλεψη της υπηρέτησης των νέων αστυφυλάκων σε συγκεκριμένες υπηρεσίες (Μεταγωγών, Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων), η διαρκής εκπαίδευση και μετεκπαίδευση, η θέσπιση συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης κατά βαθμό και υπηρεσία ώστε ο αξιολογούμενος να κρίνεται ανάλογα και με το βαθμό επικινδυνότητας των καθηκόντων του (μάχιμες- μη μάχιμες – πρώτης γραμμής υπηρεσίες, ΜΑΤ, Άμεση Δράση κλπ), η διασφάλιση της αξιοκρατίας με τη συμμετοχή αιρετών εκπροσώπων του συνδικαλιστικού μας κινήματος, η παρακολούθηση της βαθμολόγησης από τους ίδιους τους αξιολογούμενους, η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων στις κρίσεις των βαθμολογητών και άλλες παράμετροι.

Ειδικά για την επιλογή του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, που αποτελεί προνομία της εκάστοτε Κυβέρνησης μέσω της σύγκλησης του ΚΥΣΕΑ, οι Ομοσπονδίες μας έχουν ξεκάθαρη και εκπεφρασμένη θέση η οποία είχε υποβληθεί στην πολιτική και φυσική μας ηγεσία και συνίσταται στη σύσταση διακομματικής επιτροπής της Βουλής με στόχο την αξιολόγηση υποψηφιοτήτων – πρόταση που περιλαμβάνεται και στο πρόγραμμα του κυβερνώντος κόμματος για τα Σώματα Ασφαλείας, αλλά έχει προφανώς παραπεμφθεί στις Καλένδες.

Αντ’ αυτού, είδαμε να δημοσιοποιείται το ΠΔ 6/2018 που αναφέρεται στον τρόπο αξιολόγησης των αξιωματικών όπου αντί να υιοθετηθεί πλήρως η απόφαση της Επιτροπής που είχε συσταθεί στο Αρχηγείο και περιλάμβανε πλήρες πλαίσιο εκσυγχρονισμού του συστήματος με τη θέσπιση παράλληλης επετηρίδας αξιωματικών, τις προαγωγές των ανθυπαστυνόμων και των αξιωματικών του ΤΕΜΑ –πρόταση που σημειωτέον είχε εγκριθεί και από το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού του Αρχηγείου- θεσπίζονται εκ νέου ημίμετρα, κρυμμένα στα συρτάρια της Ηγεσίας επί δεκαετίες και τα οποία εμφανίζονται τώρα ως δήθεν μεγάλη καινοτομία.

Μάλιστα, η λαθροχειρία της Ηγεσίας επεκτάθηκε και στον Κώδικα Μεταθέσεων αφού χωρίς διάλογο και εντελώς αιφνιδιαστικά, συμπεριελήφθη στο Π.Δ. για τις κρίσεις, ειδική διάταξη (άρθρο 26) σύμφωνα με την οποία «Στο τέλος της υποπερίπτωσης (1) της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του π.δ. 100/2003,προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται μετάθεση Αστυνομικού Υποδιευθυντή, ο οποίος έχει συμπληρώσει τουλάχιστον δύο (2) έτη στον κατεχόμενο βαθμό, σε Υπηρεσία άλλης περιοχής μετάθεσης εντός της ιδίας Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης ή σε Υπηρεσία όμορης περιοχής μετάθεσης της ηπειρωτικής Ελλάδας. Αστυνομικοί Υποδιευθυντές που μετατέθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, μετατίθενται υποχρεωτικά σε Υπηρεσία της περιοχής μετάθεσης από την οποία προήλθαν, εφόσον συμπληρώνουν, μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους, δύο (2) έτη σε Υπηρεσίες της αυτής περιοχής μετάθεσης και υποβάλουν σχετική προς τούτο αίτηση».

Πρόκειται για πισωγύρισμα καθόσον δεν λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένα υπηρεσιακά ή κοινωνικά κριτήρια για τις μετακινήσεις των Υποδιευθυντών, ιδίως όταν το οικονομικό περιβάλλον εξακολουθεί να είναι δυσμενές και απαγορευτικό για έξτρα επιβαρύνσεις στον οικογενειακό προϋπολογισμό οποιουδήποτε.

Οι Ομοσπονδίες μας καλούν την Ηγεσία:

α) να αποκαταστήσει άμεσα την υπηρεσιακή τάξη αποσύροντας την επίμαχη διάταξη (άρθρο 26) για να μην δημιουργηθούν νέα νοσηρά φαινόμενα στο όνομα των δήθεν υπηρεσιακών αναγκών και της ομαλής λειτουργίας της ιεραρχίας και

β) να προβεί άμεσα στην θεσμοθέτηση των όσων διαλαμβάνονται στο πόρισμα της Επιτροπής, χωρίς υπεκφυγές και αστείες αιτιολογίες περί νομικών κωλυμάτων που ουδόλως υφίστανται, καθώς οι προτάσεις της Επιτροπής είναι πλήρως αιτιολογημένες και νομικά μη αμφισβητήσιμες και άρα δεν απαιτείται καν σύσταση νέα Επιτροπής.

Τυχόν τέτοια εξέλιξη, θα αποτελεί τεχνητή αποφυγή της επίλυσης των προαναφερόμενων ζητημάτων, αλλά και εμπαιγμό, που δεν θα μείνει από μας αναπάντητος!

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ. Για την Π.Ο.Α.Ξ.Ι.Α.
O Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας O Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ Ιωάννης ΒΕΛΛΙΟΣ Ανδρέας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *