ΣτΕ…ρνή μου γνώση για την Κυβέρνηση

shmata poasy-poaxia
Αθήνα, 06 Φεβρουαρίου 2018
Αρ. Πρωτ.: 500/7/46

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Νέο Πρακτικό εξέδωσε το Τριμελές Συμβούλιο του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), ύστερα από Αίτηση των Ομοσπονδιών μας, στο οποίο διαπιστώνει τη μη συμμόρφωση του Δημοσίου σε αποφάσεις της Ολομέλειας του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου της Χώρας, αναφορικά με τις μισθολογικές περικοπές των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας και τάσσει 8μηνη προθεσμία στο Υπουργείο Οικονομικών για να συμμορφωθεί, ορίζει δε νέα ημερομηνία συζήτησης ενώπιον του ίδιου Συμβουλίου Συμμορφώσεως την 23η Οκτωβρίου 2018, οπότε και – σε περίπτωση μη συμμορφώσεως – θα επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις στη Διοίκηση.

«Το περιεχόμενο του εν λόγω Πρακτικού, που έλαβε αριθμό 3/2018, παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, τόσο διότι επιβάλλει στον Υπουργό Οικονομικών τη συμμόρφωση με την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας (Ολ.ΣτΕ 1127/2016), παρότι αναγνωρίζει τις εγγενείς δυσχέρειες ‘που συνδέονται με την εφαρμογή της αποφάσεως αυτής, η οποία έχει σημαντικές δημοσιονομικής φύσεως δυσχέρειες’, όσο και διότι επεκτείνει το χρόνο μη συμμόρφωσης στις περικοπές που συντελέστηκαν στα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας σε όλη τη χρονική περίοδο των μνημονίων, δηλαδή από τον Αύγουστο 2012 μέχρι και το 2016», δήλωσαν οι Νομικοί Σύμβουλοι των Ομοσπονδιών Χαρ. Μπουκουβάλας και Ρήγας Μπαρμπούρης, που χειρίστηκαν για ακόμη μία φορά την κοινή Αίτηση και εκπροσώπησαν τις Ομοσπονδίες ενώπιον του ΣτΕ.

«Με σταθερά και αποτελεσματικά βήματα, προσπαθούμε να διασφαλίσουμε το εισόδημα των στελεχών των Ελλήνων Αστυνομικών και να τους εξασφαλίσουμε μία αξιοπρεπή διαβίωση, ανάλογη της προσφοράς τους στην Ελληνική Κοινωνία», πρόσθεσαν οι Πρόεδροι Γρ. Γερακαράκος και Γ. Κατσιαμάκας.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ. Για την Π.Ο.Α.Ξ.Ι.Α.
O Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας O Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ Ιωάννης ΒΕΛΛΙΟΣ Ανδρέας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *