28ο Τακτικό Πανελλαδικό Συνέδριο Π.Ο.ΑΣ.Υ.

poasy4
Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2018
Αρ. Πρωτ.: 701/8/17

Προς:

α) Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

β) Τους Αντιπροσώπους – Συνέδρους Π.Ο.ΑΣ.Υ.

(μέσω των Πρωτοβαθμίων Ενώσεών τους)

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, που συνεδρίασε την 31/01/2018, αποφάσισε ομόφωνα, το 28ο Τακτικό Πανελλαδικό Συνέδριο έτους 2018 να πραγματοποιηθεί την 07 & 08-03-2018, στην Ερέτρια Ευβοίας.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης του Συνεδρίου έχουν ως εξής:

• Διοικητικός Απολογισμός

• Οικονομικός Απολογισμός– Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής– Προϋπολογισμός

• Λοιπά θέματα- Προτάσεις Συνέδρων

Οι Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις παρακαλούνται όπως ενημερώσουν σχετικά τους αντιπροσώπους τους στην Ομοσπονδία, επιδίδοντάς τους αντίγραφο του παρόντος, γνωστοποιώντας τους ταυτόχρονα ότι θα ακολουθήσει και ονομαστική πρόσκληση προς τους ιδίους, μετά την αποστολή εκ μέρους σας στην Ομοσπονδία, της σχετικής κατάστασης αντιπροσώπων (τακτικών και αναπληρωματικών, που καλούνται εις αντικατάσταση των τακτικών).

Για την άρτια διοργάνωση του Συνεδρίου και την έγκαιρη και απρόσκοπτη νομιμοποίηση των αντιπροσώπων, σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε άμεσα:

1) Πίνακα αντιπροσώπων συμπληρωμένο, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.

2) Επικυρωμένο το πρακτικό διεξαγωγής αρχαιρεσιών ανάδειξης αντιπροσώπων μαζί με την κατάσταση των ψηφισάντων μελών (όσες δεν έχουν αποστείλει).

Σε περίπτωση μεταβολών-αντικατάστασης αντιπροσώπων παρακαλούμε, όπως συμπεριληφθούν στο σχετικό πίνακα οι αναπληρωματικοί αυτών, καταγράφοντας την αιτία αντικατάστασης και επισυναφθούν επίσης, οι σχετικές παραιτήσεις-δηλώσεις των εκλεγέντων τακτικών αντιπροσώπων.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *