Συνάντηση των Ομοσπονδιών με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών

shmata poasy-poaxia
Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2018
Αριθ. Πρωτ.: 605/9/93

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο Τόσκα συναντήθηκαν οι πρόεδροι των Ομοσπονδιών, προκειμένου να θέσουν υπόψη του τα εκκρεμή ζητήματα του Κλάδου μας και να ενημερωθούν για τον χρόνο επίλυσης αυτών.

Ειδικότερα, τέθηκαν τα ζητήματα που αφορούν τη μη συμμόρφωση του Δημοσίου στις αποφάσεις της Ολομέλειας του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου της Χώρας, αναφορικά με τις μισθολογικές περικοπές των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά και το πρόσφατο πρακτικό που εξέδωσε το Τριμελές Συμβούλιο του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), κατόπιν αιτήσεως των Ομοσπονδιών μας και την εκπόνηση νέου βαθμολογίου στα δεδομένα του πρόσφατου συνταξιοδοτικού πλαισίου.

Επίσης, τονίσαμε στον κ. Υπουργό ότι οι μόνοι υπεύθυνοι εκπρόσωποι του αστυνομικού προσωπικού είναι τα θεσμοθετημένα τους όργανα και όχι οποιαδήποτε τρίτα πρόσωπα, τα οποία αφενός ουδεμία εξουσιοδότηση διαθέτουν, αφετέρου λειτουργούν καιροσκοπικά, πόσο μάλλον, όταν εμφανίζονται κατά περιόδους άλλοτε ως συνομιλητές και άλλοτε ως διαπραγματευτές με την Πολιτική Ηγεσία.

Ο κ. Υπουργός, από πλευράς του, μας απάντησε ότι η εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών και ότι αυτές συνδυάζονται άμεσα με τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, ενώ για το θέμα του βαθμολογίου μας γνώρισε ότι, επί της ουσίας των προτάσεών μας είναι ενήμερος και προς τούτο έχει ζητήσει από τη Φυσική Ηγεσία σε εύθετο χρόνο να του υποβάλλει τις τελικές της προτάσεις προκειμένου να δρομολογηθούν οι αναγκαίες ρυθμίσεις και αλλαγές της ισχύουσας νομοθεσίας.

Τέλος, μας ενημέρωσε ότι σέβεται τον θεσμικό μας ρόλο, ως εκπροσώπων των εργαζομένων στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας και επισήμανε ότι η μόνη συζήτηση που μπορεί να γίνει αφορά τα θέματα που τίθενται επισήμως από τις Ομοσπονδίες με βάση την ατζέντα και τις προτάσεις που εκείνες καθορίζουν, όπως και οι ίδιες εξουσιοδοτούνται από τα συνέδρια και τα άλλα συλλογικά τους όργανα.

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ. Για την Π.Ο.Α.Ξ.Ι.Α.
O Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας O Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ Ιωάννης ΒΕΛΛΙΟΣ Ανδρέας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *