Θέσεις Αξιωματικών έτους 2018

poasy4
Αθήνα, 01 Μαρτίου 2018
Αρ. Πρωτ.: 301/4/13

Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε, την πλήρωση του πίνακα θέσεων Αξιωματικών όπως αυτός καταρτίστηκε από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Μεταθέσεων Ανωτέρων, προς κάλυψη των κενών κατά βαθμό οργανικών θέσεων, κατά τις τακτικές μεταθέσεις έτους 2018 με το σύστημα των αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια) άρθρο 13 Π.Δ. 100/2003.

ΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 2018

 

301-4-13a

301-4-13b

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *