Καταγγελία της Ομοσπονδίας μας για τα επιδόματα κινδύνου και τη γενικότερη οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης

poasy4
Αθήνα, 22 Μαρτίου 2018
Αρ. Πρωτ.: 500/3/67

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Χθες, 21 Μαρτίου 2018, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β-1021), η υπ’ αριθ. 8002/1/520-γ΄ από 15-03-2018 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Αναπλ. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, αναφορικά με τον καθορισμό του ύψους, των δικαιούχων, των όρων και των προϋποθέσεων χορήγησης επιδομάτων κινδύνου (πτητικό, ΕΚΑΜ, ΕΜΑΚ, δυτών υποβρυχίων διασώσεων, καταδυτικό, ΜΑΤ, ανιχνευτών, εξουδετερωτών βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών, συνοδών σκύλων που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση εκρηκτικών υλών και άλλων ελέγχων) που καταβάλλονται στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.

500-3-67

Η ανωτέρω απόφαση, κινούμενη για άλλη μια φόρα στο πνεύμα των μνημονίων και μη λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις της Ομοσπονδίας μας, δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα, τόσο σε μέρος του αστυνομικού προσωπικού που δικαιούται τα εν λόγω επιδόματα, όσο και στην κοινωνία που τυγχάνει αποδέκτης αυτών των ειδικευμένων και επαυξημένων σε κίνδυνο υπηρεσιών. Ειδικότερα, προκαλούνται υπέρογκες πραγματικές μειώσεις στις αποδοχές του προαναφερόμενου προσωπικού από την εφαρμογή της παραπάνω απόφασης που δεν καλύπτονται από καμία προσωπική διαφορά, λειτουργώντας ενάντια στο πνεύμα του εξουσιοδοτικού νόμου, ο οποίος ορίζει ρητώς ότι, αν από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του νόμου αυτού προκύπτουν τακτικές μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που δικαιούνταν τα στελέχη την 31-12-2016, η διαφορά διατηρείται ως προσωπική.

Επισημαίνεται ότι, μετά την παράταση της προθεσμίας για την έκδοση της ως άνω αποφάσεως σε ΦΕΚ, αρχές του έτους (19-01-2018), αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας μας, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο αυτής, κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ, τον Αντιπρόεδρο Οικονομικών, κ. Βασίλη ΠΑΝΤΑΖΗ και τον Γενικό Γραμματέα ΔΣ, κ. Χρήστο ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗ, συναντήθηκε με τον Αναπλ. Υπουργό Εσωτερικών, κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ, παρουσία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, κ. Κωνσταντίνου ΤΣΟΥΒΑΛΑ, των Προϊσταμένων Επιτελείου και Κλάδου Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής του ΑΕΑ, κ.κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ & Γεωργίου ΚΩΤΣΑΚΗ αντίστοιχα, καθώς και του Διοικητή της ΕΚΑΜ, προκειμένου να εκφράσει τις αντιρρήσεις της για το σχεδιασμό του Υπουργείου μας αναφορικά με τα επιδόματα κινδύνου και να καταθέσει σχετικές προτάσεις.

Συγκεκριμένα, η Ομοσπονδία μας στηλίτευσε τη μεθόδευση περικοπής επιδομάτων σε συναδέλφους μας, όχι στο σύνολό τους, αλλά συγκεκριμένων κατηγοριών, καθώς και τη γενικότερη φιλοσοφία και τον σχεδιασμό της απόφασης αυτής, ενώ προτάθηκε η ενσωμάτωση των επιδομάτων της ΕΚΑΜ σε ένα, ύψους 291,92 € και η χορήγηση προσωπικής διαφοράς σε όλες τις περιπτώσεις (ΕΚΑΜ, ανιχνευτών, εξουδετερωτών βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών, συνοδών σκύλων κ.λπ.) μέχρις ότου, εξασφαλιστούν από την ΚΥΑ οι προηγούμενες απολαβές των συναδέλφων (31-12-2016). Από την πλευρά του, ο κ. Υπουργός δεσμεύτηκε για τη μη ύπαρξη μειώσεων και έδωσε κατευθυντήριες οδηγίες προς τη Φυσική Ηγεσία του Σώματος για να υλοποιήσει κάποιες από τις εν λόγω προτάσεις, μετά από επεξεργασία, αναγνωρίζοντας το πολύτιμο έργο των ειδικών αυτών Υπηρεσιών, ειδικότερα δε, στον ευρωπαϊκό σχεδιασμό αντιμετώπισης εξεζητημένων εγκλημάτων.

Ύστερα από τα παραπάνω, καταγγέλλουμε δημόσια την Κυβέρνηση για την οικονομική πολιτική που εφαρμόζει στις ειδικές δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και στην ασφάλεια και προστασία του πολίτη, αφού με τον τρόπο αυτό αποδυναμώνει, τόσο το αστυνομικό προσωπικό των εν λόγω Υπηρεσιών, όσο και τον ευρωπαϊκό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση του φαινομένου της παγκόσμιας τρομοκρατίας.

Έστω και τώρα, η πολιτεία και ειδικότερα το Υπουργείο Οικονομικών, πρέπει να κατανοήσει ότι στην ασφάλεια του πολίτη δε χωρούν παζάρια και άμεσα να τροποποιήσει την ανωτέρω ΚΥΑ, αναγνωρίζοντας το έργο και την προσφορά των αστυνομικών λειτουργών στην κοινωνία.

Ραντεβού Πανεπιστημίου 37…

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *