Νοσηλεία Αστυνομικών στο 401 Γ.Σ.Ν.Α.

poasy4
Αθήνα, 01 Μαρτίου 2018
Αρ. Πρωτ.: 100/6/18γ

Προς: Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

Κοιν.: 1) Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα ΞΑΝΘΟ

2) Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ

3) Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ

Θέμα: «Νοσηλεία Αστυνομικών στο 401 Γ.Σ.Ν.Α.»

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. 100/6/18-α από 30/11/2017 εγγράφου μας με θέμα «Νοσηλεία Αστυνομικών στο 401 Γ.Σ.Ν.Α.» σας κοινοποιούμε το υπ’ αριθμ. Φ.700/9/1345263 Σ.707 απαντητικό έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Στρατού/Διεύθυνση Υγειονομικού/1ο και παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *