Τροπολογία για την κατάργηση της εντοπιότητας

poasy4
Αθήνα, 27 Μαρτίου 2018
Αρ. Πρωτ.: 302/6/3

Τροπολογία για την κατάργηση της εντοπιότητας

Ένα πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας μας, αυτό της κατάργησης του κωλύματος της εντοπιότητας, επιλύεται μετά από χρόνια με τροπολογία που κατατέθηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ και τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ.

Η τροπολογία κατατέθηκε την Πέμπτη στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Πρόληψη και τη Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» και αναμένεται να ψηφιστεί από την Ολομέλεια της Βουλής την προσεχή Πέμπτη.

Συγκεκριμένα με την τροπολογία καταργείται το άρθρο 6 του νόμου 1234/1982 που έθετε περιορισμούς στη δυνατότητα των αστυνομικών να υπηρετούν στον τόπο γέννησης αυτών ή των συζύγων τους εφόσον διέμεναν εκεί μόνιμα μέχρι το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση η αρχική ρύθμιση του περιορισμού της εντοπιότητας είχε θεσπιστεί για την απροσωπόληπτη άσκηση των καθηκόντων τους, ωστόσο ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται πλέον με την εφαρμογή των διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 120/2008 και του Ν. 2713/99 «Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» με τις οποίες προβλέφθηκαν ουσιαστικές και διαδικαστικές ρυθμίσεις των ζητημάτων πειθαρχικής ευθύνης, διερεύνησης, εξιχνίασης και δίωξης εγκλημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων των αστυνομικών υπαλλήλων.

Επίσης, γίνεται επίκληση της εφαρμογής των ρυθμίσεων περί διοικητικής ανασυγκρότησης των χώρας (σχέδιο «Καλλικράτης») και των δυσχερειών που προκλήθηκαν στην στελέχωση των Αστυνομικών Υπηρεσιών, και τέλος, τονίζεται ότι καθίσταται επιβεβλημένη η κατάργηση της εντοπιότητας για λόγους ασφάλειας δικαίου, δεδομένου ότι στο πλαίσιο διακίνησης νέου σχεδίου προεδρικού διατάγματος με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού», περιέχονται τροποποιήσεις των συναφών διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 2 και της παρ. 1 του άρθρου 17 του π.δ. 100/2003.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

302-6-3 Page 1

302-6-3 Page 2

302-6-3 Page 3

302-6-3 Page 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *