Πανελλήνιες εξετάσεις-διευκολύνσεις προσωπικού

poasy4
Αθήνα 23 Μαΐου 2018
Αρ. Πρωτ.: 302/2/59

Προς: Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

Θέμα: «Πανελλήνιες εξετάσεις-διευκολύνσεις προσωπικού»

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,

Σας επισυνάπτουμε, την υπ΄ αριθμ. 6000/2/5380-νθ΄ σε συνέχεια της από 03 Ιουνίου 2017 Εγκύκλιο Διαταγή του Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού /Α.Ε.Α. αναφορικά με το ανωτέρω θέμα και παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *