Χορήγηση ειδικής άδειας στο Αστυνομικό Προσωπικό

poasy4

 

Αθήνα, 04 Ιουνίου 2018
Αρ. Πρωτ.: 302/2/55-γ

Προς: Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

Θέμα: «Χορήγηση ειδικής άδειας στο Αστυνομικό Προσωπικό»

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια των υπ΄αριθμ. 302/2/55α από 11-09-2017 & 055 από 07-09-2017 εγγράφων της Ομοσπονδίας μας και της Ε.Α.Υ. Πειραιά, που αφορούν το αντικείμενο του θέματος, σας κοινοποιούμε τις υπ΄αριθμ. 6005/1/120-γ από 31-05-2018 & 1647/18/1117536 από 04-06-2018 διαταγές της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού /Α.Ε.Α. και παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.

Επισημαίνεται ότι, η ως άνω ειδική άδεια αποτελεί μία ακόμη μεγάλη κατάκτηση του συνδικαλιστικού μας κινήματος, απόρροια της συνολικής μας προσπάθειας και της παράλληλης ευαισθησίας που επέδειξε η Πολιτική και Φυσική Ηγεσία, ως ελάχιστη αναγνώριση της προσφοράς και του έργου μας στην κοινωνία.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *