Την επίσημη χορήγηση εγγράφων για τις τροπολογίες του Μ.Τ.Σ. ζητά η Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Aθήνα, 06 Ιουλίου 2018
Αρ. Πρωτ.: 505/4/12γ

Προς:

1)Τον Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας

Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ

2)Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών & Επιτελικού Σχεδιασμού

Υποστράτηγο κ. Αναστάσιο ΜΑΝΙΑΤΗ

Κοιν.: Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ

Θέμα: «Χορήγηση εγγράφων»

Μετά την προχθεσινή απόσυρση της επίμαχης τροπολογίας για το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε αντίγραφο των θέσεων – προτάσεων σας αναφορικά με την εισαγωγή του βαθμού του Αρχιλοχία και του Ταξιάρχου, αλλά και για την αντιστοιχία μεταξύ μεριδίων και νέων μισθολογικών κλιμακίων, όπως αυτά προκύπτουν από τις διατάξεις του ν. 4472/2017.

Στο πλαίσιο της πλήρους και διαφανούς εικόνας του παραπάνω ζητήματος, παρακαλούμε όπως τα χορηγηθέντα αντίγραφα αφορούν, τόσο τις θέσεις – προτάσεις σας που σχετίζονται με την τροπολογία του Απριλίου 2018, όσο και αυτές που συνδέονται με την ανωτέρω πρόσφατη τροπολογία.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *