Αίτημα για συνάντηση και ενημέρωση μετόχων

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2018

Αρ. Πρωτ.: 505/1/28

Προς: Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού

Ταξίαρχο ε.α. κ. Χρήστο ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ

Θέμα: « Αίτημα για συνάντηση και ενημέρωση μετόχων »

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων, η οποία εκπροσωπεί θεσμικά χιλιάδες ένστολους εργαζομένους που στην πλειοψηφία τους τυγχάνουν μέτοχοι του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ), επιθυμεί συνάντηση μαζί σας, σε τόπο και χρόνο που εσείς θα ορίσετε, για κοινά θέματα που μας αφορούν και απασχολούν το αστυνομικό προσωπικό.

Βασικά θέματα ενημέρωσης:

α) Επαναπλαισίωση μερισμάτων σε συνάρτηση με το νέο μισθολόγιο (ν.4472/2017).

β) Βιωσιμότητα του Ταμείου σε συνδυασμό με τις τρέχουσες και μελλοντικές επενδύσεις του.

γ) Καταβολή Βοηθήματος Οικογενειακής και Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (Β.Ο.Ε.Α.), τόσο κατά το τρέχον έτος, όσο και μελλοντικά, σε συσχέτιση με τις αλλαγές στους Βασικούς Μισθούς των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις.

δ) Εφάπαξ κράτηση τελών γάμου, ύψους ενός βασικού μισθού, για τους έχοντες τελέσει γάμο μέχρι και τον Ιούλιο του 2002.

Ευελπιστούμε για την άμεση ανταπόκρισή σας στο εν θέματι αίτημά μας, προκειμένου να ενημερώσουμε τα μέλη μας για τα προαναφερόμενα ζητήματα.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *