Επανέναρξη υποβολής αιτήσεων χορήγησης δανείων ΤΕΑΠΑΣΑ

Αθήνα, 04 Σεπτεμβρίου 2018
Αρ. Πρωτ.: 506/1/52

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ότι, με την από 30-08-2018 ανακοίνωση του ΤΕΑΠΑΣΑ, η οποία δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο του Ταμείου, έχουμε την επανέναρξη υποβολής αιτήσεων χορήγησης δανείων έκτακτων αναγκών από τους Τομείς Προνοίας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.) και Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Π.Υ.Α.Π.). Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στον Φορέα μέσω της οριζόμενης διαδικασίας μέχρι και την Παρασκευή 07 Σεπτεμβρίου 2018.

Ειδικότερα, ο ορισμός των δικαιολογητικών, οι λεπτομέρειες που διέπουν τα παραπάνω δάνεια και η διαδικασία έγκρισης – εκταμίευσής τους περιγράφονται αναλυτικά στην υπ΄αριθμ. 179980/Ο 1024 από 15-03-2018 εγκύκλιο του Ταμείου.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *