Ανακοίνωση Ε.Α.Υ. Καστοριάς για δικαστική διεκδίκηση επιδομάτων.

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΓΡΑΜΜΟΥ 25, 52100, ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΤΗΛ:2467081240, FAX:2467021545

EMAIL: [email protected]

www.eaykas.gr

Καστοριά,03 Νοεμβρίου  2018

                                                                                              Αριθμ Πρωτ: 58/2018

       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες,  συνάδελφοι,

Σε ότι αφορά τη δικαστική διεκδίκηση της αναδρομικής καταβολής των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας σας γνωρίζουμε ότι η Ένωσή μας έχει αναλάβει τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών προκειμένου να κατατεθούν έγκαιρα  μέσω της Π.Ο.Α.Σ.Υ στο νομικό της σύμβουλο κ. Χαράλαμπο Μπουκουβάλα.

Τα εν λόγω αναδρομικά θα διεκδικηθούν με αγωγές που θα κατατεθούν στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών και αφορούν επιδόματα εορτών Χριστουγέννων 2016,2017,2018 Πάσχα 2017,2018 και αδείας 2017,2018 συνολικού ποσού ύψους 2.500 ευρώ.

Τα δικαστικά έξοδα ανέρχονται στο χρηματικό ποσό των 20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  για κάθε ενδιαφερόμενο το οποίο θα παρακρατηθεί από τη μισθοδοσία, ενώ η αμοιβή του δικηγορικού γραφείου θα είναι το 3%  πλέον ΦΠΑ επί του επιδικασθέντος ποσού. Από την τελική αμοιβή θα αφαιρεθεί το ποσό των δικαστικών εξόδων το οποίο θα έχει ήδη προκαταβληθεί.

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της έγκαιρης συγκέντρωσης των δικαιολογητικών η Ένωσή μας έχει αποστείλει ηλεκτρονικά προς όλες τις Υπηρεσίες της Δ.Α Καστοριάς όλα τα απαραίτητα για τη συμμετοχή σας έγγραφα, έτοιμα προς υπογραφή.

  Κατάθεση των δικαιολογητικών κατά τις ώρες 10:00 με 12:00 καθημερινά στο γραφείο της Ένωσή μας (Γράμμου 25 Καστοριά) με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: α) Η σύμβαση δικηγορικής εντολής συντάσσεται πρωτότυπη σε δυο αντίτυπα.

                       β) Στην εξουσιοδότηση βεβαιώνεται υποχρεωτικά το γνήσιο  της υπογραφής.

 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο προεδρείο την Ε.Α.Υ Καστοριάς

  Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                                  Ο                                                                                                                Ο

                      Πρόεδρος                                                                                          Γενικός Γραμματέας

             ΣΠΥΡΙΔΗΣ Ιωάννης                                                                                 ΤΟΤΟΝΙΔΗΣ Μηνάς

                                                 (6946773061)                                                                                             (6972404187)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *