Έγγραφο Ε.Α.Υ. Καστοριάς προς κ. Διευθυντή Δ.Α. Καστοριάς.

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΓΡΑΜΜΟΥ 25, 52100, ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΤΗΛ:2467081240, FAX:2467021545

EMAIL: [email protected]

www.eaykas.gr

Καστοριά, 09 Mαρτίου 2020

Αριθμ Πρωτ: 11/2020

               ΠΡΟΣ

Διευθυντή Δ.Α Καστοριάς

   κ.  Θωμά Νέστορα

Αστυνομικό Διευθυντή

    ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

α) ΓΕ.Π.Α.Δ Δυτικής  Μακεδονίας.

β) Πανελληνιά Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων.

Αξιότιμε κ Διευθυντά,

     Η Εξάπλωση του Covid -19 (Κορωνοιού) στη χώρα μας  έχει προκαλέσει μεγάλη  αναστάτωση τόσο μεταξύ των πολιτών όσο και του Αστυνομικού προσωπικού. Από το θεσμικό μας ρόλο σας μεταφέρουμε τις ανησυχίες των συναδέλφων της Διεύθυνσης  μας  οι οποίοι έχουν επιφορτιστεί με το δύσκολο έργο της άμεσης και καθημερινής επαφής με τυχόν φορείς του convid -19 ή άτομα που έχουν νοσήσει τόσο κατά τη διάρκεια των μεικτών συνεργείων ελέγχου όσο και κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών που προσέρχονται στις Αστυνομικές Υπηρεσίες .

     Το δύσκολο αυτό έργο δυσχεραίνει ασφαλώς και η έλλειψη ειδών προστασίας (ειδικές μάσκες προστασίας – αντισηπτικά υγρά  – ειδικά γάντια)  στην ευρύτερη αγορά καθώς όπως ενημερωθήκαμε από σχετικές εταιρίες τα ανωτέρω είδη χορηγούνται μαζικά μόνο στα νοσοκομεία.

     Για το λόγο αυτό σας παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για τον εφοδιασμό όλων των συναδέλφων με το σχετικό υγειονομικό υλικό, για την απολύμανση όλων των υπηρεσιών της Δ.Α Καστοριάς καθώς και όπως εκδώσετε σχετική διαταγή με σαφείς οδηγίες   που αφορούν την προστασία των συναδέλφων από τον covid – 19.

      Η Ένωσή μας προσπαθεί έτσι ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό περιβάλλον υγείας σε όλες τις Υπηρεσίες  της Δ.Α Καστοριάς. Βασική μας προτεραιότητα  είναι η προστασία των ανθρώπων που είναι υπεύθυνοι για την προστασία του κοινωνικού συνόλου.

                                                                                    Με τιμή

                                                             Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                        -Ο-                                                                                                             -Ο-

                Πρόεδρος                                                                                    Γενικός Γραμματέας   

         ΣΠΥΡΙΔΗΣ Ιωάννης                                                                           ΤΟΤΟΝΙΔΗΣ Μηνάς

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *